Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van Iersel Wellness & Beauty kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Iersel Wellness & Beauty en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt. Van Iersel Wellness & Beauty kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-uw voor- en achternaam

-uw adresgegevens

-uw telefoonnummer

-uw e-mailadres

Waarom Van Iersel Wellness & Beauty uw gegevens nodig heeft

Van Iersel Wellness & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Iersel Wellness & Beauty uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Van Iersel Wellness & Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

 Van Iersel Wellness & Beauty verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

 Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vaniersel.nu . Van Iersel wellness & Beauty zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

 Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Iersel Wellness & Beauty maakt gebruik van een geldig SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Iersel Wellness & Beauty verzamelde gegevens, neem dan contact op met Van Iersel Wellness & Beauty via info@vaniersel.nu.

Van Iersel Wellness & Beauty is als volgt te bereiken:

Maalsteen 19a

4901ZZ Oosterhout

0162 458919

Server IP adres : 77.104.147.175