Privacy verklaring

AVG verklaring

Voor Van Iersel huidverzorging vraag ik de persoonsgegevens van klanten die een dienst/behandeling van ons afnemen. Dit betreft de naam, adresgegevens, email adres en geboortedatum. Deze gegevens zijn nodig om een overzicht te krijgen over de klant. Welke behandeling heeft zij gehad, hoe vaak bezoekt zij ons, maar ook om te zien waar onze klanten vandaan komen, wat de gemiddelde leeftijd is enz.

Voor enkele behandelingen hebben we ook gezondheidsgegevens nodig. Of wanneer er bij een behandeling bv een allergische reactie optreedt zullen we daar een notitie van maken .In zo’n geval vragen we vanaf mei 2018 goedkeuring voor de verwerking hiervan middels een getekende privacy overeenkomst.

De klantgegevens worden alleen door mijzelf en medewerkers ingezien, het programma is beveiligd met een wachtwoord. De medewerkers hebben hierover middels de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingverklaring ondertekend.

De klantgegevens worden na 10 jaar verwijderd wanneer zij in al die tijd geen gebruik meer heeft gemaakt van onze diensten. Deze termijn is lang, omdat we regelmatig “oude” klanten terugzien en het dan handig is dat we kunnen zien wat zij in het verleden bij ons hebben gedaan.

De pc waar we mee werken is middels een virusscanner beveiligd tegen hacken.

De bezoekers van onze website kunnen op onze privacyverklaring zien hoe wij met hun gegevens omgaan. Wij versturen sporadisch nieuwsbrieven.

Wij zullen onze klantengegevens niet delen met anderen, de enige die ze mogen inzien zijn de medewerkers van Van Iersel huidverzorging en de klant mag haar eigen gegevens inzien.